CONTACT INFORMATION/KONTAKTANDMED
Title/Tiitel*0.00
Organisation/Organisatsioon*
First name/Eesnimi*
E-mail address*
Last name/Perekonnanimi*
Phone number/Telefoninumber*
Country/Riik*
Soovin saada teavet sarnaste sündmuste kohta tulevikus.

EARLY FEE (until 24.08.2022) OSAVÕTUMAKS  (kuni 24.08.2022)*
150.00
105.00
105.00
50.00
35.00
35.00
100.00
70.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00

I INTEND TO PARTICIPATE ON THE FOLLOWING DATES/PLAANIN OSALEDA JÄRGNEVATEL KUUPÄEVADEL
We would like to know specifically the days on which you intend to participate to manage catering better. This way we can avoid wasting food and be more enviromentally friendly.
Soovime toitlustamise paremaks korraldamiseks teada konkreetselt, millistel päevadel kavatsete osaleda. Nii saame vältida toidu raiskamist ja olla keskkonnasõbralikumad
Please upload proof of university enrollment.

CERTIFICATE/Tunnistus*
0.00
0.00
A participation certificate will be issued after the conference via e-mail as a printable PDF. Tartu Ülikooli poolt antav täiendkoolituse läbimise tunnistus väljastatakse pärast konverentsi lõppu e-maili teel prinditava PDF-ina.
PERSONAL IDENTIFICATION CODE/ISIKUKOOD

Physiotherapists can attend  workshops, mark this box and different options will appear/Füsioterapeudid saavad osaleda  töötubades, märkige see ruut ja kuvatakse erinevad valikud
Limited places. If you register, but cannot participate please let us know (ssm2022@publicon.ee) so other participant may take your place./Piiratud kohad. Kui registreerute, kuid ei saa osaleda, andke meile teada (ssm2022@publicon.ee), et teie asemele saaks osaleda keegi teine.
 
Ujula 4, Study building of the Institute of Sports Sciences and Physiotherapy
*
0.00
0.00
Ujula 4, Study building of the Institute of Sports Sciences and Physiotherapy
*
0.00
0.00
Ujula 4, Study building of the Institute of Sports Sciences and Physiotherapy
*
0.00
0.00

SOCIAL EVENTS/KULTUURIPROGRAMM
Welcome reception/Vastvõtt*
0.00
0.00
Included in the registration fee. Registreerimistasu sees. (08.09.2022)
Walking tour/Linnaekskursioon*
15.00
0.00
08.09.2022
Conference Dinner/Pidulik õhtusöök*
40.00
0.00
0.00
0.00
0.00
At the The University of Tartu Museum/ Tartu Ülikooli muuseum (09.09.2022)

ALLERGIES & RESTRICTIONS/ALLERGIAD JA TOIDUPIIRANGUD

INVOICE DATA/ARVE ANDMED

You only need to fill in this section if you need an invoice for your organization/institution.
Peate selle täitma ainult siis, kui vajate oma organisatsiooni/asutuse arvet.
Invoice receiver/Arve saaja
VAT number
Invoice receiver's address/Arve saaja aadress
Country/Riik
Before marking this, please make sure your institution accepts e-invoices! Please allow up to 5 work days for the e-invoice to be sent. The PDF invoice is generated automatically and will be sent to your e-mail as confirmation of your registration. Your institution will receive an e-invoice if you have marked this button!
Enne selle märkimist veenduge, et teie asutus aktsepteerib e-arveid! E-arve saatmiseks palume arvestada kuni 5 tööpäevaga. PDF-arve genereeritakse automaatselt ja saadetakse teie e-postile registreerimise kinnituseks. Teie asutus saab e-arve, kui olete selle nupu märkinud!

We strongly suggest you to buy a travel insurance after the registration in case you need to cancel your trip due to medical or other reasons.

Payment by bank transfer means that the invoice will be automatically sent to you via e-mail and you can then pay by bank transfer or forward the invoice to your organisation for payment.
Pangaülekandega maksmine tähendab, et arve saadetakse teile automaatselt e-posti teel ja seejärel saate tasuda pangaülekandega või edastada arve oma organisatsioonile maksmiseks.

*
Total: 0